Tags:
Node Thumbnail

Google ประกาศตั้งศูนย์วิจัย AI หรือ Google AI ที่กานา ซึ่งถือเป็นศูนย์ AI แห่งแรกในแอฟริกา เน้นวิจัย AI ในการทำงานด้านการเกษตร, การศึกษา และสุขภาพ

ที่ผ่านมา Google ลงทุนสร้างงานและการศึกษาในแอฟิกาอยู่เรื่อยๆ ปีที่แล้วก็มีโครงการใหญ่ Google เตรียมขยายทักษะงานดิจิทัลให้แก่ชาวแอฟริกันให้ได้ 10 ล้านคนภายใน 5 ปี และลงทุนผ่านสตาร์ทอัพแอฟริกา รวมทั้งทำอีเว้นท์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Data Science Africa 2017 ที่แทนซาเนีย 2017 Deep Learning Indaba เป็นต้น ล่าสุดเป็นขยับก้าวขึ้นอีกขั้นโดยตั้งศูนย์วิจัย AI เลย

Google ระบุว่า จะะรวบรวมนักวิจัยและวิศวกรด้าน Machine Learning เข้าไว้ด้วยกัน และจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยในท้องถิ่นและทำงานกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ AI ในแอฟริกา

No Description

ที่มา - Google Blog

Get latest news from Blognone