Tags:
Node Thumbnail

AWS เปิดบริการตัวใหม่ Elastic Container Service for Kubernetes หรือตัวย่อ EKS มันคือการนำ Kubernetes มารันบนคลาวด์ AWS และเชื่อมกับบริการตัวอื่นๆ ในเครือ

Amazon บอกว่าจุดขายของ EKS คือการรัน Kubernetes ข้าม AWS Availability Zones เพื่อป้องกันโซนใดโซนหนึ่งล่ม และมีระบบจัดการให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องลงมายุ่งกับเรื่องนี้เอง, เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดเป็นค่าดีฟอลต์, รัน Kubernetes รุ่นมาตรฐานและได้รับการรับรองด้วย มั่นใจได้ว่าแอพสามารถรันบน EKS ได้อย่างไม่มีปัญหา

EKS ยังเชื่อมต่อกับบริการหลายตัวของ AWS ซึ่งถ้าใครใช้งานบริการเหล่านี้อยู่แล้วก็ช่วยให้จัดการง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น AWS Network Load Balancer, AWS Application Load Balancer, Amazon Elastic Block Store (EBS), Auto Scaling เป็นต้น

บริการเข้าสู่สถานะ GA เรียบร้อยแล้ว คิดค่าใช้งาน 0.20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงต่อหนึ่งคลัสเตอร์ EKS

No Description

No Description

ที่มา - AWS Blog

Get latest news from Blognone

Comments

By: pd2002 on 7 June 2018 - 23:35 #1054224

EKS is not available in Asia Pacific (Singapore). Please select another region.

Supported Regions
US East (N. Virginia)
US West (Oregon)

รอต่อไป