Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Xenlism เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดง่ายๆ คือ "อยากได้ต้องทำเอง" ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Xenlism : Wildfire

Xenlsim : Wildfire
โครงการพัฒนาไอคอนธีมสำหรับลินุกซ์เพื่อใช้งานเอง (พอใจจึงแจกจ่าย) ใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า 1 ปี เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ออกอัพเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันเบต้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนออกเวอร์ชันจริง

Xenlism Wildfire ใช้สัญญาอนุญาต GPL เวอร์ชัน 3

การติดตั้ง
สำหรับลินุกซ์ที่พัฒนามาจาก Ubuntu หรือ Debian และลินุกซ์ที่พัฒนามาจากลินุกซ์ Debian สามารถติดตั้งไอคอนธีมได้ง่ายๆด้วยการติดตั้งผ่านคำสั่ง apt-get หลังจากเพิ่ม repository สำหรับลินุกซ์ค่ายอื่นที่ไม่ใช่สองค่ายนี้ จะทำการติดตั้งผ่าน wget และ curl สำหรับวิธีการติดตั้งสามารถดูรายละเอียดได้จากที่นี่ ครับ

ที่มา - Github

Get latest news from Blognone