Tags:
Node Thumbnail

โครงการ Xenlism เป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดง่ายๆ คือ "อยากได้ต้องทำเอง" ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ Xenlism : Wildfire

Xenlsim : Wildfire
โครงการพัฒนาไอคอนธีมสำหรับลินุกซ์เพื่อใช้งานเอง (พอใจจึงแจกจ่าย) ใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า 1 ปี เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ออกอัพเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันเบต้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนออกเวอร์ชันจริง