Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดงาน Google I/O ด้วยการแถลงถึงงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์ที่กำลังตีพิมพ์ ทำให้สามารถทำนายข้อมูลของคนไข้ได้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้น

รายงานแรกเป็นการอ่านข้อมูลจากภาพดวงตา กูเกิลสร้างโมเดลทำนายข้อมูลคนไข้จากภาพเรตินาอย่างเดียว ได้ข้อมูลถึง 6 อย่าง ได้แก่ อายุ, เพศ, สูบบุหรี่, เบาหวาน, อัตราส่วนน้ำหนักและส่วนสูง, ความดันเลือด

รายงานอีกฉบับเป็นการสร้างโมเดลทำนายผลการรักษาของคนไข้ โดยอ่านข้อมูลคนไข้รอบด้าน ตั้งแต่ การเข้ามาพบแพทย์, ผลแล็บ, ยาที่ได้รับ, สัญญาณชีพ, หัตถการและการรักษา, โน้ตของแพทย์, และผลวินิจฉัย จากนั้นจึงทำนายผลสี่อย่าง ได้แก่ คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลอีกนาน, คนไข้เสียชีวิต, คนไข้ต้องกลับมาโรงพยาบาล, และคนไข้หายขาด ผลการทำนายเทียบกับโมเดลแบบเดิมๆ ทำได้แม่นยำกว่าโมเดลเดิมๆ มาก (อัตราการเสียชีวิตแม่นยำถึง 95% เทียบกับโมเดล logistic เดิม 86%)

กูเกิลย้ำว่าโมเดลนี้ไม่ใช่การวินิจฉัยแข่งกับแพทย์แต่เป็นการช่วยเหลือแพทย์ในการทำงาน โมเดลสามารถอ่านประวัติการรักษา, สรุปผลเบื้องต้น, และสร้าง "attention map" เน้นช่วงเวลาที่สำคัญให้แพทย์เห็นได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา - Google AI

No Description

No Description

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: LazarusSP1
ContributoriPhone
on 10 May 2018 - 00:13 #1048619

ประเด็นคือ ทาง FDA จะบังคับให้ AI พวกนี้ต้องผ่านการทดสอบของ FDA เพราะถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ไหมครับ แล้ว FDA จะทดสอบอย่างไร