Tags:
Node Thumbnail

Twitter ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Google โดยทางบริษัทเตรียมย้ายโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Twitter ส่วนหนึ่งไปไว้บน Google Cloud Platform โดยทางบริษัทจะย้ายพื้นที่เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เยอะ (cold data storage) และ flexible compute Hadoop cluster ไปไว้กับ Google Cloud Platform

ปัจจุบัน Twitter มี Hadoop cluster เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของตัวเอง ซึ่งการย้ายข้อมูลขึ้น Google Cloud Platform คิดเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด โดยเหตุผลที่ Twitter เลือกย้ายโครงสร้างส่วนหนึ่งไปไว้กับ Google เพราะทางบริษัทได้ประเมินค่าความต้องการใช้งานต่าง ๆ ไว้แล้ว และต้องการปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

Parag Agrawal ซีทีโอของ Twitter กล่าวไว้ในบล็อกว่า ระบบการคำนวณ Hadoop เป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มข้อมูลของ Twitter โดยทางบริษัทรัน Hadoop cluster ขนาดใหญ่จำนวนมาก และระบบไฟล์ Hadoop ของ Twitter มีหน้าที่จัดการข้อมูล 300PB บนเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นเครื่อง ซึ่งการย้ายระบบส่วนหนึ่งไปยัง Google Cloud Platform จะช่วยให้ระบบยืดหยุ่นมากขึ้น, ความปลอดภัยดีขึ้น, ฟื้นตัวจากการเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติได้ดีขึ้น และอื่น ๆ

นอกจาก Twitter แล้ว ก่อนหน้านี้ก็มี Fitbit ที่จับมือกับ Google พร้อมย้ายระบบไอทีของตัวเองขึ้นไปไว้บน Google Cloud Platform แล้วเช่นกัน

ที่มา - Twitter, TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone