Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ประกาศว่าเตรียมเปลี่ยนอีโมจิ จากรูปปืนจริง มาใช้ปืนฉีดน้ำแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทรายใหญ่ทั้ง แอปเปิล, Twitter และล่าสุดคือกูเกิล ซึ่งเป็นไปตามกระแสเรื่องการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐฯ

ไมโครซอฟท์บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนอีโมจิรูปปืนดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนค่านิยมขององค์กรและเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ได้มา

ปืนฉีดน้ำของไมโครซอฟท์ ตัวปืนเป็นสีเขียวและมีถังน้ำเป็นสีส้ม รูปทรงคล้ายกับกูเกิล แตกต่างกันตรงสี

ที่มา: The Verge

alt="Watergun"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Floating Rotten Dog
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 26 April 2018 - 08:18 #1046590
Floating Rotten Dog's picture

ในอนาคตผู้ผลิตปืนจริงคงจะเปลี่ยนการออกแบบปืนให้ดูเหมือนปืนฉีดน้ำหรือปืนอวกาศเพื่อให้ดูรุนแรงน้อยลง.

By: tumsd923
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 26 April 2018 - 08:39 #1046596 Reply to:1046590
tumsd923's picture

แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น 555

By: threepat on 26 April 2018 - 08:45 #1046601 Reply to:1046590

55555 ชอบมากครับ ไอเดียดีนะเนี่ย