Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Twitter ออกอีโมจิใหม่เวอร์ชั่น Twemoji 2.6 ใช้แทนอีโมจิปืน เป็นปืนฉีดน้ำ ตามรอย Apple ที่ทำมาก่อนแล้วในปี 2016 ตามด้วย WhatsApp และ Samsung

เรียกได้ว่า การเปลี่ยนแปลงอีโมจิของ Apple ใน iOS 10 ส่งผลต่อบริษัทไอทีอื่นๆ และอีโมจิเองก็ถือเป็นการสื่อสารยุคใหม่รูปแบบหนึ่งที่คเห็นแล้วเข้าใจโดยไม่มีกำแพงภาษากั้น อีโมจิจึงเป็นมากกว่าเครื่องมือตกแต่งบทสนทนา การพยายามสร้างอีโมจิให้ครอบคลุมและหลากหลายจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กรณีปืนฉีดน้ำนั้นส่วนหนึ่งมาจากความรุนแรงของปืนที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีในสหรัฐฯ และเป็นจุดยืนของ Twitter ที่พยายามแก้ปัญหาการคุกคาม hate speech บนแพลตฟอร์ม

No Description
ภาพจาก Twemoji

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 12 April 2018 - 10:14 #1043606

ที่คเห็นแล้วเข้าใจโดยไม่มีกำแพงภาษากั้น

ที่คเห็น -> ที่คนเห็น

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 12 April 2018 - 10:38 #1043613
nessuchan's picture

จริง ๆ แล้วอาจจะออกมาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์มากกว่า :P