Tags:
Node Thumbnail

Facebook ปรับแนวทางโฆษณาการเมือง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันตัวตน และจะมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าโฆษณาดังกล่าวมาจากหน่วยงาน, พรรคใด ระบบดังกล่าวเริ่มทดลองใช้ในสหรัฐฯแล้ว วันนี้ และคาดว่าในเดือนหน้าจะขยายครอบคลุมไปยังผู้ใช้ทั่วโลก

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ที่จะลงโฆษณาเพื่อการเลือกตั้งหรือมีเป้าหมายทางการเมือง จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนการอนุมัติจาก Facebook และให้ข้อมูล ID และที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่รัฐบาลออกให้ จากนั้น Facebook จะยืนยันตัวตนโดยการส่งจดหมาย ที่มีรหัสระบุตัวตนกลับไปยังผู้ที่ต้องการลงโฆษณา

จากนั้นผู้ลงโฆษณาต้องเปิดเผยด้วยว่า ใครเป็นผู้ซื้อโฆษณา โดยโฆษณาที่ลงไปแล้วจะมีเครื่องหมาย Political Ad กำกับไว้ให้ผู้ใช้คนอื่นรู้ เพื่อความโปร่งใส

โฆษณาแคมเปญการเมืองที่มาจากบัญชีปลอม อันเป็นสาเหตุหนึ่งของข่าวปลอมที่ระบาดบน Facebook คือหนามยอกอก Facebook มาตลอด ซึ่งนโยบายใหม่นี้คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง

No Description

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone