Tags:
Node Thumbnail

มีผู้พบบั๊กใหม่ใน iOS 11 โดยเมื่อแอพส่งข้อความแจ้งเตือน และผู้ใช้ตั้งซ่อนข้อความเตือนไว้ เพื่อให้ไม่ให้ใครมาอ่านได้ขณะล็อกหน้าจอ แต่ปรากฏว่าเมื่อสั่งให้ Siri อ่านข้อความตอนเครื่องล็อก เช่น "Hey Siri, read my notifications." กลับพบว่า Siri จะอ่านข้อความเตือนรวมทั้งเนื้อหาที่ซ่อนไว้ด้วย เท่ากับไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการซ่อนข้อความ

ผลการทดสอบนี้พบใน iOS 11 ทุกรุ่น รวมทั้ง 11.3 ที่ยังอยู่ในสถานะเบต้า แม้แต่ผู้ใช้ iPhone X ที่ข้อความทั้งหมดจะซ่อนเป็นค่าเริ่มต้น โดยต้องปลดล็อกใบหน้าก่อนจึงอ่านข้อความบางส่วนได้ แต่ก็สามารถสั่ง Hey Siri ให้อ่านได้ด้วยวิธีการนี้เช่นกัน ทั้งนี้บั๊กดังกล่าวจะพบเฉพาะการเตือนจากแอพภายนอกเท่านั้น แต่บรรดาแอพพื้นฐานของแอปเปิล (iMessage, Mail) จะไม่เจอปัญหานี้

ตัวแทนของแอปเปิลยอมรับปัญหานี้ และบอกว่าจะออกอัพเดตแก้ไขในลำดับถัดไป ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขเล็ก 11.2.7 หรือไปแก้ไขในอัพเดตใหญ่ 11.3 เลย

ผู้ใช้งานสามารถป้องกันปัญหานี้ชั่วคราวได้ โดยอาจเลือกปิดการเข้าถึง Siri เมื่อเครื่องล็อกอยู่ หรือแก้ไขข้อความเตือนของแต่ละแอพให้เป็นไม่แสดงข้อความเลย

ที่มา: Business Insider

alt="Siri"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Krit04
iPhoneWindows
on 23 March 2018 - 06:51 #1039837
Krit04's picture

ขอบคุณคนพบบั๊กครับ (พบและแจ้ง ??)

By: sp on 23 March 2018 - 08:21 #1039851

ควรเพิ่มระบบ Voice ID หรือวิธีคล้าย ๆ กันแบบในหนัง action