Tags:
Node Thumbnail

เมื่อคืนนี้หลังปิดตลาดหุ้นสหรัฐ Amazon ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ากิจการตามราคาหุ้น (Market Capitalization) สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกแล้ว แซงหน้า Alphabet บริษัทแม่กูเกิล

มูลค่ากิจการของ Amazon อยู่ที่ 7.633 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ Alphabet มีมูลค่ากิจการ 7.630 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด หุ้นของ Amazon ก็มีราคาเพิ่มขึ้นตลอด ขณะที่ Alphabet ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่า

ตอนนี้ Amazon ก็ขึ้นมาเป็นเบอร์สองแล้ว ด่านถัดไปก็คือแอปเปิล ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี 2011 โดยมูลค่ากิจการล่าสุดของแอปเปิลคือ 8.92 แสนล้านดอลลาร์

ที่มา: TechCrunch

alt="AMZN vs GOOG"

Get latest news from Blognone

Comments

By: raykichi
AndroidSymbianWindows
on 21 March 2018 - 07:58 #1039470

"ขณะที่ Alphabet มีมูลค่ากิจการ 7.630 ล้านดอลลาร์"

By: checkmate95
Android
on 21 March 2018 - 12:24 #1039525
checkmate95's picture

ขายกาแฟจนรวยเลยทีเดียว

By: kadeep
AndroidUbuntuWindows
on 21 March 2018 - 16:44 #1039589 Reply to:1039525
kadeep's picture

55