Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ Axios รายงาน Facebook เตรียมเปิดตัวช่องทางข่าวแบบวิดีโอในเมนู Watch ช่วงฤดูร้อนนี้ เบื้องต้นร่วมมือกับผู้ผลิตสื่อประมาณ 10 เจ้า

แหล่งข่าวระบุกับ Axios ว่าตัววิดีโอข่าวรายวันมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์และโอกาสการทำรายได้บนแพลตฟอร์มด้วย ซึ่งบรรดาผู้ผลิตสื่อนี้เป็นผู้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าผลิตแต่ข่าวจริง เชื่อถือได้

การเปิดช่องทางสำหรับข่าวโดยร่วมมือกับผู้ผลิตสื่อที่ได้รับการรับรองแล้วอาจเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้เจอกับข่าวจริง แก้ปัญหาข่าวปลอมได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะข่าวด่วนในสถานการณ์ต่างๆ ที่ข่าวปลอมมีแนวโน้มแพร่ไปได้เร็ว

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา - Axios

Get latest news from Blognone