Tags:
Node Thumbnail

Gobee.bike สตาร์ทอัพบริการแชร์รถจักรยานจากฮ่องกง ประกาศถอนธุรกิจออกจากประเทศฝรั่งเศส มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงของสตาร์ทอัพจักรยานที่เริ่มต้นจากประเทศจีน และมีรายใหญ่อย่าง Ofo และ Mobike โดย Gobee.bike บอกว่ามีจำนวนผู้ใช้งานแอพกว่า 150,000 ราย ได้รับผลกระทบนี้

ตัวแทนของ Gobee.bike บอกว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดในฝรั่งเศสคือจักรยานพังและสูญหายเป็นจำนวนมาก คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 3,400 คัน ก่อนหน้านี้บริษัทประกาศถอนธุรกิจจากเมือง Lille และ Reims แล้ว แต่ล่าสุดก็ประกาศออกจากปารีสเป็นแห่งสุดท้าย การที่จักรยานพังบ่อยส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้จะเจอปัญหาการปลดล็อกจักรยาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

นอกจากนี้ Gobee.bike ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากรายใหญ่ ทั้ง Ofo, Mobike และ Obike ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำตลาดในฝรั่งเศสได้ไม่กี่เดือน แต่ก็ให้ส่วนลดใช้งานฟรีต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงยากที่จะเอาชนะ

ที่มา: The Guardian และ TechCrunch

alt="Gobee.bike"

Get latest news from Blognone

Comments

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 26 February 2018 - 10:25 #1035599

บริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยคิดถูกแล้วที่ ทำในระบบปิด เช่น มหาวิทยาลัย
ต่อไป ก็อาจจะเป็นสวนสาธารณะ หรือนิคมใหญ่ๆ หรือตามแหล่งท่องเที่ยว
ไม่งั้นมีเรื่องปวดหัวเยอะแน่ๆ

By: hey008
AndroidUbuntuWindows
on 26 February 2018 - 11:58 #1035626 Reply to:1035599
hey008's picture

Ofo ที่ทำในภูเก็ต อย่างเละ คนคิดว่ารัฐแจก เอาไปเก็บไว้ในบ้านตัวเอง ใช้เป็นของส่วนตัวซะอย่างงั้น...

By: coupen on 26 February 2018 - 22:31 #1035726

เดี๋ยวนะ ... ฝรั่งเศสนี่ประเทศเจริญแล้วไม่ใช่หรอ
ต้นแบบความเจริญของโลก ? ยุคแห่งการตื่น ? เสรีภาพ ?