Tags:
Node Thumbnail

Gobee.bike สตาร์ทอัพบริการแชร์รถจักรยานจากฮ่องกง ประกาศถอนธุรกิจออกจากประเทศฝรั่งเศส มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงของสตาร์ทอัพจักรยานที่เริ่มต้นจากประเทศจีน และมีรายใหญ่อย่าง Ofo และ Mobike โดย Gobee.bike บอกว่ามีจำนวนผู้ใช้งานแอพกว่า 150,000 ราย ได้รับผลกระทบนี้

ตัวแทนของ Gobee.bike บอกว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดในฝรั่งเศสคือจักรยานพังและสูญหายเป็นจำนวนมาก คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 3,400 คัน ก่อนหน้านี้บริษัทประกาศถอนธุรกิจจากเมือง Lille และ Reims แล้ว แต่ล่าสุดก็ประกาศออกจากปารีสเป็นแห่งสุดท้าย การที่จักรยานพังบ่อยส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้จะเจอปัญหาการปลดล็อกจักรยาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้