Tags:
Node Thumbnail

Biolawcom.de มีบทความแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทไว้ค่อนข้างครบถ้วน บทความนี้ผมขอแนะนำให้บล็อกเกอร์ทุกท่านได้อ่านครับ เพราะใครจะรู้วันดีคืนดีเราอาจะมีคดีฟ้องบล็อกเกอร์ในเมืองไทย (หรือมีไปแล้ว?)

Get latest news from Blognone

Comments

By: toandthen
WriterMEconomics
on 25 January 2007 - 15:07 #16097
toandthen's picture

ที่สนธิลิ้มไปเปรียบบุคคลหนึ่งกับสุนัขนี่ผิดทุกข้อที่อ่านเลย >.<


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: mega7 on 25 January 2007 - 20:45 #16111

บทความที่เยี่ยมมาก ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงในบ้านเรา

By: Gmz
Windows PhoneAndroid
on 25 January 2007 - 23:49 #16120

การฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท จะมีประโยชน์กับผู้กุมอำนาจในขณะนั้นเท่านั้น