Tags:

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (บางคนอาจรู้จักในชื่อ TRIDI เป็นองค์กรลูกของ กทช.) ฝากมาช่วยประชาสัมพันธ์แบบสอบถามด้าน mobile application ในไทย แถวนี้น่าจะมีอยู่เยอะ ถ้าใครอยากให้ภาครัฐรับรู้ปัญหา หรือมีไอเดียนำเสนอ นี่คือโอกาสทองครับ

แบบสอบถามปัญหาของนักพัฒนา mobile application ไทย

แบบสอบถามนี้จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่นักพัฒนา application ไทยประสบอยู่ เพื่อจะได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนา mobile application โดยคนไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

Get latest news from Blognone