สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เป็นหน่วยงานลูกภายใต้ กทช.

Tags:

ผมเคยแปะ แบบสอบถามปัญหาของนักพัฒนา mobile application ไทย ซึ่งสำรวจโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ไป หลายคนอาจเข้าไปช่วยตอบ ตอนนี้ทาง TRIDI เผยแพร่ผลการทำแบบสำรวจนี้มาแล้วครับ

Thai Mobile Application Development

Tags:

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (บางคนอาจรู้จักในชื่อ TRIDI เป็นองค์กรลูกของ กทช.) ฝากมาช่วยประชาสัมพันธ์แบบสอบถามด้าน mobile application ในไทย แถวนี้น่าจะมีอยู่เยอะ ถ้าใครอยากให้ภาครัฐรับรู้ปัญหา หรือมีไอเดียนำเสนอ นี่คือโอกาสทองครับ

แบบสอบถามปัญหาของนักพัฒนา mobile application ไทย

แบบสอบถามนี้จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่นักพัฒนา application ไทยประสบอยู่ เพื่อจะได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนา mobile application โดยคนไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น