Tags:
Node Thumbnail

WordPress ซึ่งเป็น CMS ยอดนิยมออกเวอร์ชันใหม่ (4.7.3) เพื่อแก้ไขช่องโหว่ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในเวอร์ชัน 4.7.2 และเวอร์ชันก่อนหน้านั้นแล้ว

ช่องโหว่ที่ถูกแก้ไขได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

ทีมงาน JetBrains ส่งอีเมลถึงผู้ที่ใช้งานให้รีบอัพเดต IDE สาย IntelliJ ของ JetBrains โดยเร็ว แม้ยังไม่มีรายงานการถูกโจมตีผ่านทางช่องโหว่ระดับรุนแรงที่เป็นที่มาของการอัพเดตครั้งนี้ก็ตาม

ช่องโหว่นี้พบในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มาพร้อม IDE สามารถเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีใช้เทคนิค CSRF (cross-site request forgery) เพื่อเข้าถึงแฟ้มข้อมูลระบบได้ รวมถึงช่องโหว่ในส่วนควบคุม CORS ทำให้เข้าถึง API ภายใน หรือแม้แต่ข้อมูลที่จัดเก็บโดย IDE ได้

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทใช้ลำแสง LED มาพัฒนาระบบ Wi-Fi เพื่อลดปัญหาของการใช้งานในพื้นที่ที่มีผู้ใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

โดยระบบต้นแบบที่พัฒนานั้น ใช้ LED มาสร้างลำแสงทรงกรวยเพื่อส่งสัญญาณขนาด 1 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างแคบ แต่ระบบการส่งข้อมูลนี้สามารถสับเปลี่ยนไปมาระหว่างตัวส่งสัญญาณตัวอื่น หรือแม้แต่ตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi เดิมได้ ในขณะที่ตัวรับสัญญาณใช้โฟโต้ไดโอด (photodiode) ขนาดเล็ก ราคาไม่ถึง 1 ดอลลาร์

สำหรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลอยูที่ประมาณ 50-100 Mbps ซึ่งถือว่ามากกว่าใน Wi-Fi ทั่วไปที่อัตราความเร็วต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้งาน