Tags:
Node Thumbnail

บริการ Cloud เซิร์ฟเวอร์อย่าง DigitalOcean หลังจากเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2011 ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีราคาถูกกว่าผู้ให้บริการเจ้าอื่นโดยมีราคาเริ่มต้นเพียง $5 ต่อเดือน ปัจจุบันมีเครื่องที่เปิดใช้งานแล้วถึง 5,636,018 เครื่อง (ตัวเลขปัจจุบันแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ DigitalOcean)

บล็อกของ DigitalOcean รายงานว่าแอปพลิเคชันที่ deploy บนเซิร์ฟเวอร์มีการเข้าถึงจาก developer หลายคนโดยใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกัน ซึ่งบางครั้งเจ้าของบัญชีไม่ต้องการบอกรหัสผ่านให้คนอื่นรู้

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทาง DigitalOcean จึงเปิดให้บริการ Team Accounts ซึ่งอนุญาตให้เจ้าของบัญชีสามารถเชิญ developer คนอื่นเข้ามาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการยืนยันตัวตนแบบ 2-Factor login

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Git เป็นซอฟต์แวร์ version control ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการซอร์สโค้ดในโครงการขนาดใหญ่ที่มีนักพัฒนาจำนวนมากได้ดี

โครงการโอเพนซอร์สหลายโครงการที่ใช้ Git เป็นหลักนิยมใช้บริการ GitHub ซึ่งเป็น Git hosting ที่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานอย่าง wiki, issue tracker ให้ใช้ได้ฟรีและในบางโครงการที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเข้าถึงได้เฉพาะคนภายในก็สามารถตั้งเซิร์ฟเวอร์เองได้เช่นกัน

แม้ว่า Git จะถูกออกแบบให้สามารถทำงานแบบกระจาย (decentralized) แต่ก็ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บไฟล์ index และซอร์สโค้ด นักพัฒนาในโครงการยังจำเป็นต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่าน URL หากเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาก็อาจทำให้การพัฒนาหยุดชะงักได้

Tags:
Node Thumbnail

MongoDB เป็น NoSQL ประเภท Document-oriented database ที่ได้รับความนิยมจากนักพัฒนาแอปพลิเคชันและบริษัทไอทีเป็นอย่างมาก ตอนนี้ได้ออกรุ่น 3.0 แล้ว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านประสิทธิภาพหลักๆ ดังนี้