Tags:
Node Thumbnail

Vue.js เฟรมเวิร์คจาวาสคริปต์ยอดนิยมอีกตัวประกาศออกรุ่น 3.0 One Piece หลังจากพัฒนามานานถึงสองปี มีการปรับปรุงตามข้อเสนอทั้งหมด 37 รายการ นักพัฒนาที่เกี่ยวข้องรวม 99 คน

โครงสร้างภายในของ Vue 3.0 ถูกแตกออกเป็นโมดูลย่อยๆ จำนวนมากเพื่อให้ระยะเวลาโหลดน้อยลงและการดูแลง่ายขึ้น รวมถึงการใช้ API ระดับล่างสำหรับงานเฉพาะทางก็ทำได้แล้วในเวอร์ชั่นนี้

จุดเด่นคือประสิทธิภาพการรัน Vue ดีขึ้นทุกกรณีเทียบกับ Vue 2 และการใช้แรมก็ลดลงเหลือครึ่งเดียวเท่านั้น

Tags:
Node Thumbnail

Wikipedia ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 2001 โดยใช้ซอฟต์แวร์ MediaWiki ที่เขียนขึ้นในยุคนั้น ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายส่วนที่เริ่มล้าสมัยแล้ว

มูลนิธิ Wikimedia Foundation ในฐานะผู้ดูแลโครงการ Wikipedia จึงพยายาม "ยกเครื่อง" ซอฟต์แวร์ MediaWiki ให้ทันสมัยขึ้น หนึ่งในแผนการคือเปลี่ยนมาใช้เฟรมเวิร์คจาวาสคริปต์ตัวใหม่ๆ แทน jQuery ที่ใช้มานาน และเฟรมเวิร์คของตัวเองที่ชื่อ OOUI

คณะทำงานมีเกณฑ์การคัดเลือกเฟรมเวิร์คหลายข้อ เช่น ต้องนิยาม UI แบบ declarative, ตัว UI ต้องอัพเดตแบบ reactive (ตามการป้อนข้อมูลของผู้ใช้), เป็นโครงการโอเพนซอร์สที่มีชุมชนเหนียวแน่น, ประสิทธิภาพสูง, ยืดหยุ่นต่อการใช้งานหลายสถานการณ์