Tags:
Node Thumbnail

ตอนที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ เกิดข้อถกเถียงกันว่าเขาสามารถใช้ BlackBerry ต่อไปได้หรือไม่ เพราะข้อมูลต้องวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ RIM ซึ่งเป็นบริษัทแคนาดา และอาจมีปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ สุดท้ายแล้ว โอบามาได้รับอนุญาตให้ใช้ BlackBerry ต่อไป โดยเปลี่ยนเป็น BlackBerry รุ่นพิเศษสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐ