Tags:
Node Thumbnail

รายงานจากการรถไฟแห่งฝรั่งเศส (SNCF) เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า พร้อมแล้วที่จะพัฒนารถไฟไร้คนขับ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2023 โดยจะเริ่มทดสอบจากต้นแบบที่เรียกว่า “drone train” ในปี 2019 นี้

รถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสเรียกว่า TGV (TGV:Train à Grande Vitesse) เตรียมออกแบบเพื่อให้เป็นแบบไร้คนขับนี้ (Autonomous Train) มีแผนดำเนินการ 2 ช่วง