Tags:
Node Thumbnail

Skyworth แบรนด์สมาร์ททีวีจีนออกมาขอโทษกรณีมีการเปิดเผยรายงานว่า ตัวอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และส่งไปยังบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

จากรายงานของ V2EX ชุมชนออนไลน์ของนักพัฒนาในจีนระบุว่า สมาร์ททีวีของ Skyworth จะสแกนหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกันทุกๆ 10 นาที และรวบรวมข้อมูลทั้งชื่ออุปกรณ์, ที่อยู่ IP, ชื่อเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ ที่อยู่ในระยะ ตัวข้อมูลถูกส่งไปยังบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Gozen Data ในปักกิ่ง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาเจาะกลุ่มในหมู่ผู้ใช้สมาร์ททีวี