Tags:
Node Thumbnail

Sequoia Capital บริษัทลงทุนชื่อดังที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนสายเทคโนโลยี เปิดเผยจดหมายที่ส่งให้ผู้ร่วมลงทุน (limited partner) ว่า Sequioa มีการลงทุนในบริษัทคริปโต FTX สองก้อน ก้อนแรกผ่านกองทุน Global Growth Fund III (GGFIII) เป็นเงิน 150 ล้านดอลลาร์ ก้อนที่สองผ่านบริษัทในเครือ SCGE Fund อีก 63.5 ล้านดอลลาร์ เงินรวม 213.5 ล้านดอลลาร์ตอนนี้ถูกตีมูลค่าเป็นศูนย์แล้ว

Sequoia บอกว่าลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว ซึ่งมีทั้งได้ผลเป็นบวกมากๆ และลบมากๆ ซึ่งกรณีของ FTX ถึงแม้ตีมูลค่าเป็นศูนย์ แต่ก็มีผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนของ Sequioa น้อยมาก คิดเป็น 3% ของกองทุน GGFIII และ 1% ของกองทุน SCGE อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าจะทำการบ้านให้มากขึ้นต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

Neil Shen ผู้ก่อตั้งกองทุน Sequoia Capital China สาขาย่อยประจำประเทศจีนของบริษัทลงทุน Sequoia Capital จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์ลงทุนในสตาร์ตอัพจีนมายาวนาน ขึ้นพูดในงานสัมมนา Rise Conference 2015 ที่ฮ่องกง ในหัวข้อว่า "จีนยังเป็นประเทศที่เน้นการลอกเลียนหรือไม่"

คำตอบของ Neil Shen ชัดเจนว่า จีนไม่ได้เอาแต่ลอกเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว แต่บริษัทจีนก็สร้างนวัตกรรมของตัวเองด้วย (The Chinese are no longer copycats, they are innovators)