Tags:
Node Thumbnail

หลายอุตสาหกรรมเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของตัวเองกันมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสบการณ์ให้กับลูกค้าหรือลูกบ้านกันมากขึ้น