Tags:
Node Thumbnail

จากข่าว Intouch ลงทุนกว่า 52 ล้านบาทให้กับ Playbasis (เพลย์เบสิส) บริษัทสตาร์ทอัพจากสิงคโปค์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เพื่อสร้างแอพพลิเคชันที่มีกลไกแบบการเล่นเกม (เช่น การเก็บสะสมแต้มแข่งกันในหมู่สมาชิก) และมีเป้าหมายเพื่อให้บริการธุรกิจที่ต้องการสร้างแอพส่งเสริมการทำการตลาดลักษณะนี้

วันนี้ Playbasis เปิดแพลตฟอร์มเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ในไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดของตัวแพลตฟอร์มดังนี้

alt="SDK"

Tags:
Node Thumbnail

โครงการ InVent ซึ่งเป็นโครงการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของกลุ่มอินทัช ประกาศเข้าลงทุนในบริษัท Playbasis ของประเทศสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าลงทุน 2.04 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 52 ล้านบาท ซึ่งอินทัชจะได้หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน 15.35% ของหุ้นทั้งหมดใน Playbasis

Playbasis เป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มแบบเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้นำระบบเกมไปใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในบรรดาผู้ลงทุนกับ Playbasis ก่อนหน้านี้ ก็มี 500 Startups กองทุนชื่อดังรวมอยู่ด้วย