Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน เอเชีย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวธุรกิจใหม่ Planet Fiber บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ในรูปแบบ FTTR (Fiber to the Room) เป็นรายแรกของประเทศไทย

ตลาดหลักของ Planet Fiber เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าคอนโดมิเนียมเป็นหลัก นับจนถึงวันนี้ Planet Fiber พร้อมบริการในคอนโดมิเนียมกว่า 21 โครงการ ครอบคลุมจำนวนห้องทั้งหมด 13,214 ห้อง และวางแผนขยายบริการภายในปี 2559 ด้วยจำนวน 60 โครงการ 40,000 ห้อง และในปี 2560 ด้วยจำนวน 120 โครงการ 100,000 ห้อง บริษัทคาดว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 50,000 ห้อง หรือคิดเป็น 50% ของจำนวนห้องที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด