Tags:
Node Thumbnail

อินเทลประกาศเข้าซื้อกิจการ Moovit สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มวางแผนเส้นทางการเดินทางจากอิสราเอล ด้วยมูลค่าราว 900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นดีลที่มาเสริมกับธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ ต่อจากการซื้อกิจการ Mobileye ผู้พัฒนาชิปรถยนต์ไร้คนขับเมื่อ 3 ปีก่อน

แอปของ Moovit มีผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านบัญชีทั่วโลก รองรับข้อมูลเส้นทางใน 3,100 เมือง ของ 102 ประเทศ ระบบถูกดีพลอยลงในยานพาหนะเกือบ 60 ล้านคัน จากผู้ผลิตรถยนต์ 25 ราย

Bob Swan ซีอีโออินเทล กล่าวว่าอินเทลต้องการเข้ามาเปลี่ยนเกมของธุรกิจเทคโนโลยีในรถยนต์ ต่อจาก Mobileye มาถึง Moovit ทำให้อินเทลมีเทคโนโลยีในมือที่ครบมากขึ้น