Tags:
Node Thumbnail

Honeywell พาร์ทเนอร์ของแอปเปิลในการเปิดตัว HomeKit ที่งาน WWDC ที่ผ่านไป ได้เปิดตัว Lyric ตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะภายในบ้าน โดยมีรูปร่างหน้าตาไม่ต่างกับ Nest คู่แข่งของทางฝั่ง Google เลย

ความสามารถรวมๆ ไม่ต่างกับ Nest มากนัก ทั้งการควบคุมอุณหภูมิจากสมาร์ทโฟน ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ เป็นต้น ขณะเดียวก็มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นกว่า Nest เช่นกัน อย่างการปรับอุณหภูมิโดยอิงกับอุณหภูมิในบ้าน นอกบ้าน ความชื้น และสภาพอากาศ หากวันที่มีอากาศชื้น Lyric จะปรับอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติ เป็นต้น