Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

โครงการ NetBSD ได้เพิ่มเอาการรองรับภาษา Lua เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ kernel โดยการมาของ Lua นั้นจะทำให้การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ kernel ทำได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถเขียนโค้ดในภาษา Lua แทนที่จะเป็นภาษา C อย่างที่เคยทำมาในอดีต การเขียนโค้ดด้วยภาษา Lua มีประโยชน์ตรงที่สามารถเขียนได้ง่าย และระหว่างการพัฒนานั้นไม่จำเป็นต้องคอมไพล์โค้ดใหม่ เพราะว่า Lua เป็นภาษาสคริปท์ เพียงแค่เขียนโปรแกรมแล้วก็รันได้เลย