Tags:
Node Thumbnail

Kawasaki สร้างหุ่นยนต์เดินสี่ขารุ่นใหม่ ชื่อ Bex ออกแบบตามแพะภูเขา Ibex เป้าหมายคือเป็นหุ่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนทางเรียบและทางขรุขระ โดยใช้การปรับโหมด โหมดแรกเป็นโหมดเดิน ใช้เคลื่อนที่ในทางขรุขระ แต่ความเร็วต่ำ

ส่วนอีกโหมดเป็นโหมดใช้ล้อวิ่ง โดยจะมีล้ออยู่ที่หัวเข่าและใต้ท้อง สามารถพับขาลงไป แล้วยืดล้อที่ท้องลงมาเพื่อวิ่งบนพื้นเรียบเพื่อให้เคลื่อนที่เร็วกว่าโหมดเดินได้ (แต่ก็ยังไม่เร็วมากนัก) ซึ่งข้อนี้น่าจะได้เปรียบหุ่นยนต์ Spot ของ Boston Dynamics ที่มีแค่โหมดเดิน

Tags:
Node Thumbnail

ในเมื่อแวดวงยานยนต์ 4 ล้อนั้นก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะข่าวรถยนต์ไร้คนขับที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมการเดินทาง ไหนเลยที่เทคโนโลยียานยนต์ 2 ล้อจะนิ่งเฉยอยู่กับที่ วันนี้จึงมีข่าวว่า Kawasaki ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่น ได้ประกาศข่าวว่ากำลังพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ไว้เป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับนักบิดทั้งหลาย

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ว่านี้ Kawasaki ตั้งชื่อให้มันว่า Kanjo Engine ซึ่งแปลว่าเครื่องยนต์ที่มีความรู้สึก เป้าหมายในการพัฒนางานนี้คือ ทำให้ Kanjo Engine สามารถเข้าใจและสื่อสารโต้ตอบกับผู้ขับขี่ด้วยภาษาธรรมชาติได้ และจากการสื่อสารนั้นจะทำให้มันเข้าใจตัวผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องประสบการณ์การขับขี่ของผู้ใช้, ทักษะการควบคุมรถ และรูปแบบการขับขี่ของผู้ใช้