Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา มีงานประกาศรางวัล Ig Nobel ประจำปี 2023 ถึงงานวิจัยหัวข้อต่างๆ ที่สร้างความขบขันให้กับวงการ โดยหัวข้องานวิจัยที่ได้รับรางวัลนั้นมีหลากหลาย แต่มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไอทึโดยตรงคือสาขาสาธารณสุข ที่ Seung-min Park นักวิจัยชาวเกาหลีใต้ที่ได้พัฒนา Stanford Toilet อุปกรณ์เสริมโถส้วมที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ รวมถึงกล้องถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากอุจจาระ

Tags:
Node Thumbnail

รางวัล Ig Nobel มอบรางวัลให้กับนักวิจัยทั่วโลกจากแง่มุมความขำขันของงานวิจัย มีนี้มีงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 10 สาขาวิชา ได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

Ig Nobel งานประกาศรางวัลงานวิจัยที่สร้างเสียงหัวเราะ ประกาศรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล และยังเป็นมีผู้ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่สองถึงสองคน

รางวัลทั้งหมดได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

รางวัล Ig Nobel ปีนี้ประกาศผลไปเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ปีนี้มีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล แต่มีงานวิจัยใหม่ๆ (ตีพิมพ์ปี 2016 ขึ้นมา) เพียง 4 รางวัล

งานวิจัยที่ได้รางวัลได้แก่

Tags:
Node Thumbnail

Ig Nobel รางวัลงานวิจัยที่เน้นความฮาเป็นหลัก ประกาศผลรางวัลประจำปี 2016 โดยปีนี้ไม่มีคนไทยได้รับรางวัล

รายงานของไทยที่เคยได้รับรางวัล Ig Nobel ได้แก่ รายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม รับรางวัลปี 2013 และกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้รางวัลกับตำรวจที่ไม่รับเงินสินบน รับรางวัลปี 2015

รางวัลในปีนี้ได้แก่