Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา มีงานประกาศรางวัล Ig Nobel ประจำปี 2023 ถึงงานวิจัยหัวข้อต่างๆ ที่สร้างความขบขันให้กับวงการ โดยหัวข้องานวิจัยที่ได้รับรางวัลนั้นมีหลากหลาย แต่มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไอทึโดยตรงคือสาขาสาธารณสุข ที่ Seung-min Park นักวิจัยชาวเกาหลีใต้ที่ได้พัฒนา Stanford Toilet อุปกรณ์เสริมโถส้วมที่เต็มไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ รวมถึงกล้องถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากอุจจาระ

Stanford Toilet ใช้กล้องวิดีโอวิเคราะห์ของเสียที่ออกจากร่างกาย โดยหาคุณสมบัติต่างๆ เช่น อันตราการไหล, ระยะเวลา, ปริมาณรวม 🤢 และยังมีเซ็นเซอร์เพิ่มเติมพวกตรวจคุณสมบัติต่างๆ เช่น อันตราการปนเปื้อนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง, โปรตีน, และตรวจหาเชื้อต่างๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์โรคได้อย่างรวดเร็ว

กระบวนการติดตั้ง Standford Toilet เหมือนการติดตั้งฝาชักโครกแบบมีน้ำชำระในตัว

รางวัลอื่นๆ ของ Ig Nobel ปีนี้ เช่น รายการการศึกษาความรู้สึกของผู้คนเมื่อเห็นคำซ้ำไปมากมากมากมากมากมากเข้า, การคืนชีพแมงมุมด้วยกลไกภายนอก, สภาพจิตใจของผู้พูดกลับหลัง, การศึกษาความเบื่อหน่ายของครูและนักเรียน, ปริมาณคนที่มองฟ้าเมื่อเห็นคนมองฟ้า

ที่มา - Ig Nobel

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Mikamura
AndroidUbuntuWindows
on 18 September 2023 - 16:02 #1294298

อันนี้ถ้าผลิตได้จริง และผลแม่นยำจริง คือดีมาก ไม่ต้องให้คนไข้ไปนั่งเก็บอุจจาระมาเข้าแล็บแล้ว

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 18 September 2023 - 18:25 #1294317
Aize's picture

ขอชื่นชมคนที่ทำวิจัยอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงๆ


The Dream hacker..

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 18 September 2023 - 23:10 #1294376
KuLiKo's picture

ยอมรับว่าคำซ้ำทำผมหงุดหงิดจริงๆ ครับ...

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 19 September 2023 - 08:06 #1294406 Reply to:1294376
hisoft's picture

55555

By: Mediumrare
AndroidWindows
on 19 September 2023 - 02:59 #1294393

อันตรา

อัตรา

เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง, โปรตีน, และตรวจหา

เม็ดเลือดขาว, เม็ดเลือดแดง, โปรตีน และตรวจหา

By: TheOrbital
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 19 September 2023 - 07:47 #1294404
TheOrbital's picture

เจ๋งนะ มีประโยชน์มากเลย อันที่จริงเครื่องวิเคราะห์ปัสสาวะแบบติดโถสุขภัณฑ์มันก็มีมาแล้วไม่ใช่เหรอ จะวิเคราะห์อุจจาระก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

By: torataro
AndroidWindows
on 19 September 2023 - 20:42 #1294500

ขอบคุณครับที่ไม่มีภาพประกอบ