GNU Hurd

Tags:
Node Thumbnail

โครงการ GNU ออก Hurd (ระบบปฏิบัติการชนิดหนึ่งจาก GNU ที่ใช้ Kernel แบบ Mach) รุ่น 0.7 แล้ว

ปัจจุบัน Hurd รองรับสถาปัตยกรรมเฉพาะ 32-bit x86 เท่านั้น ส่วน 64-bit x86 อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา และกำลังหาอาสาสมัครเพื่อทำให้ Hurd รองรับสถาปัตยกรรมอื่นๆ ด้วย ระยะเวลาห่างกันของรุ่น 0.6 กับ 0.7 อยู่ที่ 6 เดือน (รวดเร็วกว่าเดิม) โดยมีการแก้บั๊ก และเพิ่มสิ่งใหม่ๆ เช่น

  • เพิ่ม node cache ลงใน ext2fs
  • เพิ่มโปรแกรม utility rpcscan
  • update compiler และ libc ให้เป็นรุ่นใหม่กว่า

ที่มา - Hurd 0.7 changelog

Tags:
Node Thumbnail

วันที่ 27 เดือนที่แล้ว เป็นวันเกิดครบรอบ 30 ปีของโครงการ GNU ครับ (ข่าวเก่า 25 ปี GNU) หลัง ๆ ชื่อของ GNU อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนัก เมื่อเทียบกับ Linux หรือ GCC แต่อาจจะกล่าวได้ว่า GNU ทั้งในแง่เทคโนโลยี และ ปรัชญา เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมและวงการคอมพิวเตอร์ได้เติบโตมาถึงทุกวันนี้ และข่าวแถม Hurd kernel 0.5 ออกแล้ว