Tags:
Node Thumbnail

วันนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนธันวาคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ธ.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ธ.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ธ.ค. มาด้วย)

แพตช์ 1 ธ.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 17 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 6 จุด เป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่าทั้ง 4 จุด ส่วนแพตช์ 5 ธ.ค. แก้เพิ่มอีก 36 จุด ส่วนมากเป็นเรื่องช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตอย่าง Qualcomm โดยเป็นช่องโหว่ระดับร้ายแรงถึง 5 จุด

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนพฤศจิกายน 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 พ.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 พ.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 พ.ย. มาด้วย)

แพตช์ 1 พ.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 17 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 4 จุด เป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่าทั้ง 4 จุด ส่วนแพตช์ 5 พ.ย. แก้เพิ่มอีก 19 จุด เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตอย่าง Qualcomm เกือบทั้งหมด เป็นช่องโหว่ระดับร้ายแรงถึง 3 จุด

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนตุลาคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ต.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ต.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ต.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ต.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 23 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 8 จุด เป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า 4 จุด ส่วนแพตช์ 5 ต.ค. แก้เพิ่มอีก 3 จุด แต่รอบนี้ไม่มีเรื่องช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus รอบนี้ไม่มีแพตช์ด้านความปลอดภัย มีแต่เรื่องปรับปรุงฟีเจอร์ เช่น การปรับแต่งเรื่องการชาร์จ, ปรับปรุงการใช้งาน Android Auto สำหรับตระกูล Pixel

Tags:
Node Thumbnail

อังคารบ้านเราที่ผ่านมา กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกันยายน 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ก.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 24 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 5 จุด ซึ่งรอบนี้เป็นเรื่องการได้สิทธิ์ (permission) โดยไม่ได้รับอนุญาต 3 จุด และเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า 2 จุด ส่วนแพตช์ 5 ก.ย. แก้เพิ่มอีก 35 จุด ส่วนใหญ่แก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm โดยในจำนวนนี้มีระดับร้ายแรงถึง 6 จุด

Tags:
Node Thumbnail

อังคารบ้านเราที่ผ่านมา กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกรกฎาคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ก.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 11 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 3 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า 1 จุด ส่วนแพตช์ 5 ก.ค. แก้เพิ่มอีก 33 จุด ส่วนใหญ่แก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm โดยในจำนวนนี้มีระดับร้ายแรงถึง 8 จุด

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus มีแพตช์ความปลอดภัยเพิ่มอีกถึง 26 จุด และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ WiFi บนอุปกรณ์เฉพาะ Pixel 2, 2 XL

Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมิถุนายน 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มิ.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 มิ.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มิ.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มิ.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 20 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 6 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า 3 จุด ส่วนแพตช์ 5 มิ.ย. แก้เพิ่มอีก 38 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง LG, MediaTek, NVIDIA และ Qualcomm โดยในจำนวนนี้มีระดับร้ายแรง 6 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ ครั้งนี้ออกก่อนงาน Google I/O หนึ่งวันพอดี รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนพฤษภาคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 พ.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 พ.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 พ.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 พ.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 7 จุด (CVE) ส่วนแพตช์ 5 พ.ค. แก้เพิ่มอีก 16 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, NVIDIA โดยในจำนวนนี้มีระดับร้ายแรง 2 จุด

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus มีแพตช์ความปลอดภัยเพิ่มอีกถึง 34 จุดและปรับปรุง multi-touch สำหรับทุกรุ่น และเฉพาะบน Pixel XL จะแก้ปัญหาการดึงกระแสเกินเวลาชาร์จไฟ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนเมษายน 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 เม.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 เม.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 เม.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 เม.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 59 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 7 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า 2 จุด ส่วนแพตช์ 5 เม.ย. แก้เพิ่มอีกถึง 293 จุด (เยอะที่สุดเป็นประวัติการณ์) ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm (อย่างเยอะ), Broadcom โดยในจำนวนมีระดับร้ายแรงถึง 9 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมีนาคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มี.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 มี.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มี.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มี.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 16 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 8 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่าถึง 4 จุด ส่วนแพตช์ 5 มี.ค. แก้เพิ่มอีก 21 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง NVIDIA, Qualcomm โดยมีระดับร้ายแรง 3 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.พ. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ก.พ. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.พ. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.พ. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 7 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 1 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ก.พ. แก้เพิ่มอีก 19 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, HTC, NVIDIA โดยมีระดับร้ายแรง 2 จุด

Tags:
Node Thumbnail

สวัสดีปีใหม่ครับ พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมกราคม 2018 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ม.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ม.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ม.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ม.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 20 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 4 จุด ซึ่ง 3 จุดเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ม.ค. แก้เพิ่มอีก 18 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, NVIDIA, MediaTek, LG, HTC โดยมีระดับร้ายแรง 1 จุด

โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์รอบนี้มีดังนี้ครับ (ทั้งหมดเป็น Oreo 8.1)

Tags:
Node Thumbnail

พร้อมกับแพตช์ความปลอดภัยของเดือนธันวาคม กูเกิลก็ได้ฤกษ์ปล่อย Android 8.1 ตัวจริงแล้วเช่นกัน แน่นอนว่าอุปกรณ์กลุ่มแรกที่ได้รับอัพเดตนี้คือ Pixel 2, Pixel, Pixel C, Nexus 6P และ Nexus 5X

ของใหม่ในอัพเดตนี้คือการเปิดใช้งาน Pixel Visual Core ชิปประมวลผล Machine Learning ใน Pixel 2 รวมถึงเปิด API ใหม่คือ Neural Networks API สำหรับสมาร์ทโฟนที่มีฮาร์ดแวร์แยกเฉพาะสำหรับ machine learning

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนธันวาคม 2017 แพตช์รอบนี้เป็นแบบตามปกติมี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ธ.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 ธ.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ธ.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ธ.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 19 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 6 จุด ซึ่ง 5 จุดเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ธ.ค. แก้เพิ่มอีก 28 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง NVIDIA และ Qualcomm โดยมีระดับร้ายแรง 4 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนพฤศจิกายน 2017 รอบนี้พิเศษแพตช์มีถึง 3 ชุด ได้แก่ชุด 1 พ.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน ชุด 5 พ.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 พ.ย. มาด้วย) และชุด 6 พ.ย. ที่เพิ่มแพตช์ KRACK มาด้วย

สำหรับแพตช์ 1 พ.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 11 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 6 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 พ.ย. แก้เพิ่มอีก 11 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง MediaTek, NVIDIA และ Qualcomm โดยมีระดับร้ายแรง 4 จุด ส่วนแพตช์ 6 พ.ย. แก้ไขช่องโหว่เรื่องของ KRACK 9 จุด

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนตุลาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ต.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ต.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ต.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ต.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 8 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 3 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ต.ค. แก้เพิ่มอีก 6 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Broadcom, MediaTek และ Qualcomm

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

หลายๆ คนอาจจะทราบแล้วขณะที่อีกหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า สำหรับผู้ใช้ Nexus นับตั้งแต่แอนดรอยด์ 6.0 Marshmallow เป็นต้นมาและผู้ใช้ Pixel Google เปิดให้สามารถแบ็คอัพแอปและการตั้งค่าทุกอย่างขึ้นไปเก็บเป็นโฟลเดอร์บน Google Drive ได้

อย่างไรก็ตามใช่ว่าแบ็คอัพขึ้นไปเก็บไว้แล้วข้อมูลของมือถือจะอยู่ไปตลอด เมื่อผู้ใช้ Nexus 6P บน Reddit ได้ตั้งกระทู้ระบุว่าแบ็คอัพเครื่อง Nexus 6P ของตนเองอยู่ๆ ก็หายไป โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จาก Google หลังเปลี่ยนไปใช้งาน iPhone ชั่วคราวเพราะ Nexus เสียและกำลังมองหาเครื่องใหม่มาทดแทน ก่อนจะพบว่าไม่มีทางกู้ข้อมูลที่หายไปนั้นกลับมาได้อีกแล้ว

Tags:
Node Thumbnail

อย่างที่ทราบกันดีว่า Nexus 6P มีปัญหาหลายอย่าง เช่นปัญหาด้านแบตเตอรี่ที่ทำให้เครื่องดับไปเฉยๆ ไปจนถึงเรื่อง bootloop อันโด่งดัง ซึ่งทางเดียวที่ผู้ใช้แก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดก็คือการส่งเคลมนั่นเอง

อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้บางส่วนพบว่าเมื่อพวกเขาติดต่อเจ้าหน้าที่ของกูเกิลเพื่อส่งเครื่องเคลม ก็ได้อีเมลมาว่าเครื่องใหม่ที่จะได้เปลี่ยนกลับเป็น Pixel XL ซะอย่างนั้น อีกทั้งถ้า Nexus 6P ที่ส่งเคลมเป็นรุ่นความจุ 64GB ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ Pixel XL รุุ่น 128GB มาเลย (Pixel ไม่มีรุ่นความจุ 64GB)

ต้นทางระบุว่าการเคลมแบบอัพเกรดนี้พบแค่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น โดยในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียยังเคลมกลับมาเป็น Nexus 6P อยู่ อีกทั้งต้องเป็นเครื่องที่ซื้อจาก Google Store โดยตรงด้วย

Tags:
Node Thumbnail

รอบนี้มาช้ากว่าปกตินะครับสำหรับแพตช์ความปลอดภัยสำหรับแอนดรอยด์ เพราะปกติจะปล่อยมาประมาณวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยรอบนี้ก็ยังรวมแพตช์ 2 ชุดเหมือนทุกครั้งคือของวันที่ 1 และ 5 กันยายน

ช่องโหว่ความปลอดภัยที่แก้ไขในอัพเดตรอบนี้ก็เช่นการรันโค้ดจากระยะไกลผ่านเบราว์เซอร์, อีเมล หรือ MMS และช่องโหว่สำคัญที่ถูกแก้ไขแล้วคือช่องโหว่ BlueBorne ที่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีได้ผ่าน Bluetooth แม้จะไม่ได้จับคู่ (pair) กันอยู่ก็ตาม

ผู้เขียนคิดว่ากูเกิลต้องการรวมแพตช์ช่องโหว่ BlueBorne เข้ามาในแพตช์รอบนี้เลย จึงทำให้ออกอัพเดตครั้งนี้ช้ากว่าปกติราวสัปดาห์กว่าครับ เพราะโน้ตของ Android Security Bulletin ระบุว่าแพตช์ CVE-2017-0781, CVE-2017-0782, CVE-2017-0783 และ CVE-2017-0785 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ BlueBorne ถูกรวมเข้ามาเมื่อวันที่ 12 กันยายนนี่เอง

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกเดือนครับ รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนสิงหาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ส.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ส.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ส.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ส.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 28 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 10 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ส.ค. แก้เพิ่มอีก 14 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Broadcom, MediaTek และ Qualcomm

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ ครั้งนี้เพราะติดวันหยุดของทางอเมริกาเลยช้ากว่าปกติหน่อย รอบนี้กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกรกฎาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 ก.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 43 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) ถึง 10 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 ก.ค. แก้เพิ่มอีก 96 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Broadcom, HTC, MediaTek, NVIDIA และ Qualcomm ซึ่งในบรรดา 80 จุดนี้เป็นระดับร้ายแรง 1 จุด จากฝั่ง Broadcom

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมิถุนายน 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มิ.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 มิ.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มิ.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มิ.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 21 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 1 จุด ซึ่งเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 มิ.ย. แก้เพิ่มอีก 80 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง MediaTek, NVIDIA, Qualcomm และ Synaptics ซึ่งในบรรดา 80 จุดนี้เป็นระดับร้ายแรงถึง 27 จุด ทั้งหมดมาจากฝั่ง Qualcomm

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนพฤษภาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 พ.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 พ.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 พ.ค. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 พ.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 20 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 6 จุด ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า ส่วนแพตช์ 5 พ.ค. แก้เพิ่มอีก 98 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่จะได้รับแพตช์มีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนเมษายน 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 เม.ย. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 เม.ย. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 เม.ย. มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 เม.ย. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 23 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 6 จุด ส่วนแพตช์ 5 เม.ย. แก้เพิ่มอีก 79 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนมีนาคม 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 มี.ค. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด 5 มี.ค. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 มี.ค.มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 มี.ค. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 36 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 11 จุด ส่วนแพตช์ 5 มี.ค. แก้เพิ่มอีก 70 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, MediaTek, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Tags:
Node Thumbnail

พบกันเป็นประจำทุกต้นเดือนครับ กูเกิลเลยออกแพตช์ความปลอดภัย Android ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 รอบนี้แพตช์มี 2 ชุด ได้แก่ชุด 1 ก.พ. สำหรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการอุดช่องโหว่ก่อน และชุด ก.พ. ที่เป็นแพตช์ชุดสมบูรณ์ (แพตช์ตัวนี้จะรวมเอาแพตช์ 1 ก.พ.มาด้วย)

สำหรับแพตช์ 1 ก.พ. แก้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย 23 จุด (CVE) เป็นระดับร้ายแรง (critical) 2 จุด หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของ Mediaserver เจ้าเก่า (StageFright เดิม) ส่วนแพตช์ ก.พ. แก้เพิ่มอีก 35 จุด ส่วนมากแก้ปัญหาช่องโหว่บนไดรเวอร์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Qualcomm, Broadcom, Synaptics และ NVIDIA

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Pixel/Nexus ที่ได้รับแพตช์ จะมีดังนี้ครับ

Pages