Tags:
Node Thumbnail

รายงานวิจัยของบริษัท แคมพ์เบล (Campbell) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัย ไอที แห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย ระบุว่า เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ยอดขายของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว-ฟายแบบ ดูอัล โหมด เพิ่มขึ้นถึงกว่า 7.6 พันล้านเหรียญ และสิ้นปีนี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 16%

ทางด้านบริษัทวิจัย Infonetics Research เปิดเผยถึงตัวเลขการเติบโตในรายงานเรื่อง “FMC Equipment, Phones, and Subscribers” ว่า บริการหลอมรวมของเซลลูลาร์กับไว-ฟายในตลาดสำนักงาน องค์กร และผู้บริโภค กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว