Tags:
Node Thumbnail

ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptography) เดินตลาดนัดในโรมาเนียและพบแผงขาย "เครื่องพิมพ์ดีด" เก่า จึงซื้อมาในราคา 100 ยูโร หรือประมาณ 3,900 บาท โดยรู้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดนี้ที่แท้จริงคือเครื่องเข้ารหัส Enigma จากกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง และยังอยู่ในสภาพใช้งานได้

เครื่อง Enigma ถูกนำออกประมูลโดยห้องประมูลของสะสม Artmark ที่ราคาเริ่มต้น 9,000 ยูโร การประมูลจบลงที่ราคา 45,000 ยูโร โดยห้องประมูลไม่ได้ระบุชื่อศาสตราจารย์ผู้ขายแต่อย่างใด

โรมาเนียเป็นพันธมิตรกับนาซีเยอรมันจนถึงช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เป็นไปได้ว่าจะมีเครื่อง Enigma หลงเหลืออยู่อีก