Tags:

eFun ผลิตปากกา aPen Touch8 สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Wndows 8 ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส

สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 8 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีหน้าจอสัมผัส คงมีความรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดอยู่บ้างกับส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบใหม่ของระบบปฏิบัติการที่ดูจะไม่ค่อยสะดวกเมื่อสั่งการผ่านเมาส์และแป้นพิมพ์ และ eFun มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาปากกาสำหรับใช้สำหรับใช้งานกับหน้าจอทั่วไปแต่ให้ความรู้สึกเหมือนหน้าจอสัมผัส

การใช้งานปากการ aPen Touch8 ทำโดยการติดตั้งตัวรับสัญญาณไว้ที่ด้านข้างของหน้าจอ จากนั้นก็สามารถใช้ปากกาไร้สายสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งการได้ ผู้ใช้สามารถแตะหน้าจอ หรือ swipe และออกคำสั่งด้วย gesture ต่างๆ ได้ในลักษณะเดียวกับที่ทำบนหน้าจอสัมผัส