Tags:
Node Thumbnail

Google เปิดตัว Cloud Source Repositories บริการฝากซอร์สโค้ดบน Git ของ Google Cloud โฉมใหม่ โดย Google ออกแบบหน้าตาใหม่ทั้งหมด และมีฟีเจอร์สำคัญคือการค้นหาโค้ดแบบใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Google บอกว่าบริการ Cloud Source Repositories ในส่วนของการค้นหาโค้ดนั้น ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับระบบที่วิศวกร Google ใช้ค้นหาโค้ดทุกวัน ซึ่งทำงานได้ดีแม้จะเป็นโค้ดที่ผู้ใช้ mirror มาจาก GitHub หรือ BitBucket เองโดยไม่ได้โฮสต์ไว้บน Cloud Source Repositories ของ Google