Tags:
Node Thumbnail

หลังการประกาศเกษียณตัวเองของ Jack Ma ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alibaba อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน เขาระบุว่า Daniel Zhang (แดเนียล จาง) ซีอีโอคนปัจจุบันของ Alibaba จะเป็นผู้สืบทอดหน้าที่ตำแหน่งประธานต่อในอีก 1 ปี ข้างหน้า หลายคนก็อยากรู้จักกับ Daniel Zhang ให้มากขึ้น