Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท Nuance Communication ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านซอฟต์แวร์ประเภท voice recognition (เช่น Dragon Dictate, Dragon Go!) ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Conexant System ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในการผลิตหน่วยประมวลผลเสียงเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถรับคำสั่งได้ด้วยเสียงครับ