Tags:
Node Thumbnail

จากเหตุกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ LockBit โจมตีสายการบิน Bangkok Airways เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดเส้นตายการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนไว้ ล่าสุดทางกลุ่ม LockBit ก็เปิดเผยข้อมูลออกมาบางส่วนตามคำขู่ก่อนหน้า ไฟล์ที่หลุดออกมามีขนาดข้อมูลรวม 200GB

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกเปิดเผยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน แต่ยังมีข้อมูลลูกค้าของสายการบินบางส่วนถูกเผยแพร่ออกมาจากการโจมตีครั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่มีรายละเอียดของชื่อ, ที่อยู่อาศัย, ข้อมูลหนังสือเดินทาง, สัญชาติ, เพศสภาพ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, ข้อมูลการเดินทาง รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตบางส่วนและรายละเอียดมื้ออาหารบนเที่ยวบินของลูกค้าด้วย

Tags:
Node Thumbnail

บางกอกแอร์เวย์สประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บริษัทถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นผลให้อาจมีข้อมูลผู้ใช้บริการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งข้อมูลที่โดนเข้าถึงนั้นได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลหนังสือเดินทาง ประวัติการเดินทาง ข้อมูลอาหารพิเศษของผู้โดยสาร รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตบางส่วนด้วย

บริษัทแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อไปยังธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน รวมถึงระวังการแอบอ้างโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวจากผู้ไม่ประสงค์ดี