Tags:
Node Thumbnail

บางกอกแอร์เวย์สประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บริษัทถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นผลให้อาจมีข้อมูลผู้ใช้บริการถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งข้อมูลที่โดนเข้าถึงนั้นได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลหนังสือเดินทาง ประวัติการเดินทาง ข้อมูลอาหารพิเศษของผู้โดยสาร รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตบางส่วนด้วย

บริษัทแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อไปยังธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน รวมถึงระวังการแอบอ้างโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวจากผู้ไม่ประสงค์ดี

ทั้งนี้ทางบางกอกแอร์เวย์สอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนเพื่อหาผู้ที่ได้รับผลกระทบและข้อมูลที่ได้รับความเสียหาย และยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน

ที่มา: ประกาศจากบางกอกแอร์เวย์ส

Get latest news from Blognone