Tags:
Node Thumbnail

ระบบ Altea ของบริษัท Amadeus ที่สายการบินทั่วโลกใช้สำหรับเช็คอินผู้โดยสาร เกิดล่มเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่งผลให้กระบวนการเช็คอินที่สนามบินหลายแห่งทั่วโลกเกิดปัญหา

Amadeus เป็นบริษัทซอฟต์แวร์จากสเปน ที่ถือเป็นรายใหญ่ของวงการซอฟต์แวร์สำหรับสายการบิน ทาง Amadeus บอกว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาเครือข่าย และเริ่มฟื้นระบบกลับคืนมาแล้ว

ตัวอย่างสนามบินที่ได้รับผลกระทบคือ Gatwick และ Heathrow ที่ลอนดอน, Changi ของสิงคโปร์, Frankfurt ที่เยอรมนี และ Charles De Gaulle ที่ฝรั่งเศส โดยปัญหาเกิดเฉพาะกับบางสายการบินที่ใช้ระบบของ Amadeus เท่านั้น