Tags:
Node Thumbnail

โครงการคอมไพเลอร์โอเพนซอร์ส GCC กำลังหารือกันว่าจะปิดการทำงานของคอมไพเลอร์ภาษา Java (GCJ) เนื่องจากไม่ค่อยได้พัฒนาแล้วในช่วงหลัง (เหตุเพราะงานพัฒนาสาย Java ย้ายไปอยู่ในโครงการ OpenJDK แทน)

ตามแผนของ GCC จะไม่ทิ้งคอมไพเลอร์ภาษา Java แต่จะปิดการทำงานมาเป็นดีฟอลต์แทน (รวมถึงไม่คอมไพล์ GCJ ในขั้นตอนของการคอมไพล์ GCC ทั้งชุดด้วย) และปรับสถานะของคอมไพเลอร์ Java เป็น maintenance mode ไม่ใช่ active development

ในโอกาสเดียวกัน ทางโครงการ GCC ยังหารือว่าจะยกระดับของคอมไพเลอร์ภาษาใดมาเป็นเปิดใช้โดยดีฟอลต์แทน ข้อเสนอมีทั้งภาษา Go และ ADA ครับ

ที่มา - Phoronix