Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ทางอเมซอนก็ออกอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่น 5.9.4 สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ โดยอัปเดตรอบนี้สำหรับอุปกรณ์ในรุ่นที่หกขึ้นไป อันได้แก่ Kindle Oasis (2016, 2017), Voyage, Kindle (2014, 2016) และ Paperwhite (2013, 2015) ครับ

ส่วนตัวอัปเดตย่อยใหม่มีการปรับปรุงฟีเจอร์เล็กน้อย 2 ข้อดังนี้ครับ

ปรับปรุงการค้นหาในเล่ม: การค้นหาข้อความภายในหนังสือนอกจากหาในบทความได้แล้ว ยังสามารถค้นหาบนข้อความที่เราเน้นไว้และบนโน้ตที่เราบันทึกไว้ในหนังสือได้ด้วย

No Description

แสดงนาฬิกาเวลาอ่านหนังสือ: สามารถให้แสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าบนของจอตลอดเวลาเวลาเราอ่านหนังสือ

No Description

ตัวอัปเดตมีขนาดประมาณ 200-270 MB ซึ่งจะถูกโหลดและติดตั้งผ่าน OTA หรือถ้าไม่อยากรอสามารถโหลดตัวอัปเดตมาจากเว็บไซต์มาติดตั้งเองโดยแยกตามรุ่นดังนี้ครับ

ที่มา: Amazon

Get latest news from Blognone