Tags:
Node Thumbnail

eBay ประกาศเซ็นสัญญากับบริษัท Adyen ผู้ให้บริการจ่ายเงินจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งให้บริการระบบจัดการการจ่ายเงินเบื้องหลังของบริการต่าง ๆ เช่น ประมวลผลบัตรเครดิต มาเป็นผู้ให้บริการประมวลผลการจ่ายเงินให้กับ eBay โดยทางบริษัทจะเริ่มให้ Adyen ประมวลผลการจ่ายเงินในปีนี้บางส่วน และหลังจากสัญญา eBay และ PayPal หมดภายในปี 2020 แล้ว Adyen จะเข้ามาเป็นผู้ประมวลผลการจ่ายเงินในระบบเบื้องหลังให้ eBay

Adyen นั้นรองรับการจ่ายเงินกว่า 200 แบบทั่วโลก ซึ่งภายใต้สัญญานี้ eBay คาดว่าน่าจะช่วยเพิ่มรายได้ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจาก eBay สามารถเก็บเงินจากผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันหน้าที่นี้เป็นของ PayPal และผู้ขายสินค้าส่วนมากอาจเห็นการเก็บค่าประมวลผลการจ่ายเงินลดลงด้วย

นอกจากเรื่องรายได้แล้ว การที่ eBay เลือกเปลี่ยนไปใช้บริการของ Adyen จะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมระบบเช็คเอาท์เมื่อซื้อสินค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย เหมือนกับคู่แข่งอย่าง Alibaba หรือ Amazon ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จัดการเรื่องการจ่ายเงินบน eBay จะเป็น PayPal แทบทั้งหมด รวมถึงทางเลือกของการจ่ายเงินที่ eBay จะมีตัวเลือกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนฝั่ง PayPal ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประมวลผลการจ่ายเงินของ eBay มาตลอดตั้งแต่การควบรวมบริษัทกันในปี 2003 และในปี 2015 ที่ทั้งสองบริษัทตกลงแยกกันนั้นได้เซ็นสัญญาเรื่องการใช้ระบบจ่ายเงินจนถึงปี 2020 โดยหลังจากหมดสัญญาแล้ว PayPal ก็จะยังคงเป็นตัวเลือกการจ่ายเงินของ eBay ต่อไป แต่จะไม่มีหน้าที่ในการประมวลผลบัตรเครดิตให้อีกแล้ว

ที่มา - Recode, eBay

No Description

Get latest news from Blognone