Tags:
Node Thumbnail

จากเหตุการณ์การขโมยเหรียญครั้งใหญ่บน Coincheck หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆ คือ Kasoutsuuka Shoujo วงไอดอลธีม Cryptocurrency ซึ่งรับเงินเงินค่าจ้าง เงินค่าตั๋วเข้าชมการแสดง และ เงินค่าสินค้าที่ระลึกต่างๆ เป็นเงิน Cryptocurrency เท่านั้น โดยทางวงไม่สามารถนำเงินออกมาจาก Coincheck ได้ เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวปิดให้บริการในขณะนี้

Kasoutsuuka Shoujo ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยทางวงมีเงินค่าจ้างและรายได้จากการขายสินค้าตกค้างอยู่ใน Coincheck จำนวน 2,000,000 เยน และ แม้ว่าทาง Cinderella Academy เอเจนซี่ต้นสังกัดต้องการจะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้พวกเธอเป็นเงินสด แต่ทางวงปฏิเสธข้อเสนอนี้ และ ยืนยันที่จะเชื่อมั่นใน Cryptocurrency ต่อไป ในขณะที่ Coincheck ยังปิดให้บริการอยู่นี้ พวกเธอจะยังคงทำการแสดงต่อไปตามตารางงานเดิม แม้จะไม่สามารถนำเงินออกมาได้ก็ตาม

alt="a"

ที่มา: RocketNews24

Get latest news from Blognone

Comments

By: Gored on 1 February 2018 - 12:24 #1031655
Gored's picture

ลองถอนไม่ได้สักสองสามเดือนสิ จะเรียกหาเงินปกติแทน

By: Hoo
AndroidWindows
on 1 February 2018 - 13:23 #1031676 Reply to:1031655

หรือ back ของวง อาจใหญ่กว่าที่คิด?
เพราะเป้าหมายคือโปรโมท crypto
รายได้ ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโปรโมท
ถ้าเกิดกำไรด้วยก็ยิ่งดี

By: gingtalk
Windows PhoneAndroidWindows
on 1 February 2018 - 12:55 #1031665
gingtalk's picture

Ref. https://www.blognone.com/node/99009
สัมมนาบิทคอยน์ ปากท้องลูกเมียต้องมาก่อน