Tags:
Node Thumbnail

ไอบีเอ็มรายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2017 มีรายได้รวม 22,543 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ไตรมาส ที่ไอบีเอ็มมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนสุทธิแล้วขาดทุน 1,053 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากต้องลงบัญชีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เป็นผลจากกฎหมายปฏิรูปภาษีในสหรัฐ 5,522 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถ้าไม่รวมรายการดังกล่าว ก็จะมีกำไร 4,468 ล้านดอลลาร์

Ginni Rometty ซีอีโอไอบีเอ็มกล่าวว่า กลุ่มธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ยังคงเติบโตสูง และตอนนี้คิดเป็น 46% ของรายได้รวมแล้ว

โดยการเติบโตในส่วนธุรกิจใหม่นั้น คลาวด์โต 30%, Analytics โต 9%, Mobile เติบโต 23% และกลุ่ม Security เติบโต 132%

ที่มา: ไอบีเอ็ม

alt="IBM"

Get latest news from Blognone

Comments

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 19 January 2018 - 14:30 #1029322
A4's picture

ลดคนไปเป็นหมื่น ไตรมาสถัดไป กำไรขึ้นอีก