Tags:
Node Thumbnail

บริษัท Catcher Technology เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะเบา ผลิตสินค้าให้บริษัทฮาร์ดแวร์รายใหญ่มากมาย เช่น Apple, IBM, Dell, HP และ Sony ล่าสุดมีรายงานจากองค์กรแรงงาน China Labor Watch (CLW) ว่าแรงงานในสายการผลิต ต้องเผชิญกับงานหนัก เจอสารเคมีอันตราย และบางครั้งก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากาก นอกจากนี้ยังต้องยืนทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 10 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม Apple ระบุว่าสอบสวนแล้วไม่พบการละเมิดสิทธิแรงงานตามที่รายงานกล่าว

ในรายงานของ CLW ระบุว่า Catcher Technology ยังมีปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานอยู่มาก โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เช่น

  • ช่วงเดือนพฤษภาคม 2017 เกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล ส่งผลให้มีพนักงานต้องเข้าโรงพยาบาล 90 ราย
  • ทางบริษัทกำหนดให้วันเสาร์เป็นเวลางานพิเศษ พนักงานได้รับค่าจ้างสองเท่า แต่บริษัทใช้นโยบายสลับกัันทำงาน มีวันหยุดแต่ก็ต้องทำชดเชยที่หยุดไป ในบางครั้งการทำงานวันเสาร์จึงไม่ถือเป็นโอที แต่เป็นการทำงานชดเชยแทน ทำให้พนักงานไม่ได้ค่าโอทีที่ควรจะได้
  • ไม่มีน้ำร้อนมากพอให้พนักงานชำระร่างกายในช่วงฤดูหนาว, ระบบทำความร้อนก็ยังน้อยเกินไป
  • คนงานยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรวจร่างกายของตัวเอง และยังไม่ได้รับการตรวจร่างกายหลังจากที่ลาออก จึงเป็นการยากที่จะระบุว่าโรคภัยไข้เจ็บของคนงานมาจากการทำงานหรือไม่
  • เกิดเหตุพนักงานท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษที่กินในโรงงาน

No Description
ภาพจาก China Labor Watch

สำนักข่าว Bloomberg เข้าพูดคุยสัมภาษณ์พนักงานสายการผลิตของ Catcher Technology โดยพนักงานไม่ประสงค์เอ่ยชื่อ บางคนบอกว่ากลับจากทำงานโดยไม่ได้อาบน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ บางคนบอกหลังทำงานมือซีดจนเกือบขาว และยังมีพนักงานบางคนปวดหัวตลอดเวลาและได้ยินเสียงอู้อี้ในหู เป็นผลกระทบจากต้องฟังเสียงดังในโรงงานเป็นเวลานาน พนักงานยังบอกด้วยว่า การฝึกอบรมการทำงานกับอุปกรณ์ในโรงงานยังน้อย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

Bloomberg อ้างอิงคำพูดของโฆษก Apple ระบุว่า บริษัท Apple มีพนักงานของตนไปประจำที่โรงงาน Catcher Technology ด้วย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ และจากการพูดคุยกับพนักงาน 150 คน ไม่พบหลักฐานการละเมิดมาตรฐานแรงงาน

ที่มา - China Labor Watch, Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 18 January 2018 - 07:41 #1029065

และบางครั้งก้ไม่ได้สวมใส่หน้ากาก

ก้ -> ก็

แต่บริษัทใช้นโยบายสลับกัันทำงาน

กััน -> กัน

แต่เป็นการทำงาชดเชยแทน ทำให้พักงานไม่ได้ค่าโอทีที่ควรจะได้

ทำงา -> ทำงาน
พักงาน -> พนักงาน

เป็นผลกระทบจากต้องฟังเสียงดังในโรงานเป็นเวลานาน

โรงาน -> โรงงาน

เพื่อตรวจสอบสถานการ

สถานการ -> สถานการณ์

By: sunnywalker
WriterAndroid
on 18 January 2018 - 09:14 #1029079 Reply to:1029065

ขอบคุณค่ะ